Chạm khẽ vào yêu thương

9:03:00 PM 9:03:00 PMChạm khẽ vào yêu thương

Tiếng nức nở rung lên từ lồng ngực

Nhức nhối niềm riêng,

Mọi thứ trôi tuột về phía ngày đã mất

Em tìm gì ở phía hư không?

Chạm khẽ vào yêu thương

Thấy khát khao không phải là hạnh phúc

Chỉ là một chút ân cần

Ru ngủ miền cô đơn.

Phía em...

Cõng trên vai những lặng thầm trăn trở

Từ bỏ là lựa chọn đớn đau

Là chia da xẻ thịt

Nên em giữ cho mình.