Biển và gió

2:54:00 AM 2:54:00 AM

Một màu xanh biếc từ hướng nhìn xa xăm, một màu xanh hiền hòa phẳng lặng, một màu xanh sâu thẵm, và cô độc.Biển rì rào thổi đưa từng đợt sóng cuộn trào, cơn sóng nhỏ hòa trộn vào
nhau lan ra cả một vùng biển rộng bao la. Kết cấu lặp đi lặp lại một
chuỗi liên hoàn không dứt. Tự hỏi những con sóng xô bờ, vồ vập nên khi
nào ngừng lại? Để có cảm giác biển đang yên nghĩ, để cho yêu thương