‘Bà Tưng’ có kiện Cục Nghệ thuật biểu diễn được không ?

9:48:00 PM 9:48:00 PM
Xung quanh những ý kiến thắc mắc việc dừng cấm phép biểu diễn cho ‘bà Tưng’ – Lê Thị Huyền Anh trên cả nước có đúng luật hay không, chúng tôi đã trao đổi thêm với ông Nguyễn Thành Nhân – Trưởng phòng Quản lý biểu diễn (Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch).“Bà Tưng” tung hình ảnh phản cảm lên mạng nhưng chưa vi phạm trong biểu diễn. Vậy có thể khép “bà Tưng” – Lê Thị Huyền