Đây là những tác phẩm văn học gắn liền với tuổi thơ của hàng triệu trẻ em trên khắp thế giới.

1. Truyện cổ Grimm (tập hợp bởi Jacob và Wilhelm Grimm)Truyện cổ tích Grimm (tên gốc tiếng Đức: Grimms Märchen)
là một tập hợp các truyện cổ tích tiếng Đức lần đầu tiên được xuất bản
năm 1812 bởi anh em nhà Grimm, Jacob và Wilhelm. Từ năm 1807, hai anh em
nhà Grimm bắt đầu sưu tầm các truyện

Nhận xét&Bình luận

Kết nối&Chia sẻ:

Designed by www.kenhshare.net | Copyright © 2010 Template Design by Mr.Thành Công