Thống kê Blog - Thủ thuật tạo thống kê đầy đủ cho Blogger

7:33:00 PM 7:33:00 PM
Thủ thuật blogger Tiện ích thống kê blog giúp người đọc và admin nắm được thông tin cơ bản về blog như tổng số bài viết, nhận xét, người đăng ký nhận bài viết qua email, hay thậm chí cả người theo dõi trên Twitter.


 
Để cài đặt tiện ích này, bạn thự hiện theo các bước sau:
Thống kê Blog - Thủ thuật tạo thống kê đầy đủ cho Blogger
1- Đăng nhập vào Blogger / Blogspot
2- Bố cục >> Thêm tiện tích >> HTML/Javascript >> Dán đoạn code dưới vào >> Lưu lại
<script language='javascript' type='text/javascript'>
function snfbc(json){
document.write(parseInt(json.value.items[0].feed.entry.circulation));
}
function xfeedburner(uri){
if(uri){
document.write('<sc'+'ript
src="http://pipes.yahoo.com/pipes/pipe.run?_id=e61a81bcdb1660ebf8bc1a7c130f1f7b&_render=json&uri='+uri+'&_callback=snfbc"
 type="text/javascript"></s'+'cript>');
} else{
return false;
}
}
function sntwitter(json){
document.write(parseInt(json.followers_count));
}
function xtwitter(user){
if(user){
document.write('<scr'+'ipt
src="http://twitter.com/users/show/'+user+'.json?callback=sntwitter"
type="text/javascript"></scr'+'ipt>');
} else{
return false;
}
}
</script>
<div style='float:left;padding:8px;'>
<img src="http://img72.imageshack.us/img72/5376/twittery.png" style="margin-right: 8px; float:left;" />
<a href="http://twitter.com/thietkeblogger"
 target="_blank" ><span style="float: left;
margin-top:2px;padding:0;font-size:18px;color:#000;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">
<script type="text/javascript"> xtwitter("thietkeblogger") </script> Người theo dõi</span><br /><!--[if IE]><br /><![endif]-->
<span style="text-align:left;margin:0px;padding:0px;font-size:
12px;color:#000;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Theo dõi
trên Twitter</span></a>
</div><div style='clear:both;'/>
<div style='float:left;padding:8px;'>
<img src="http://img638.imageshack.us/img638/3243/rsss.png" style="margin-right:8px;float:left;" />
<a href="http://feeds.feedburner.com/thietkeblogger"
 target="_blank" ><span
style="float:left;margin-top:2px;padding:0;font-size: 18px;
color:#000;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">
<script type="text/javascript"> xfeedburner("thietkeblogger") </script> Người đăng ký</span><br /><!--[if IE]><br /><![endif]-->
<span style="text-align:left;margin:0px;padding:0px;font-size:12px;
color:#000;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Đăng
ký!</span></a>
</div><div style='clear:both;'/>
<div style='float:left;padding:8px;'>
<img src="http://img684.imageshack.us/img684/6793/usersh.png" style="margin-right:8px;float:left;" />
<span style="float:left;margin-top:2px;padding:0;font-size:18px;color:#000;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">
<script style="text/javascript">
function showpostcount(json) {
document.write(parseInt(json.feed.openSearch$totalResults.$t,10));
}</script>
<script src="http://www.phucnguyenit.blogspot.com/feeds/comments/default?alt=json-in-script&callback=showpostcount"></script>
 Nhận xét</span><br /><!--[if IE]><br
/><![endif]-->
<span style="text-align:left;margin:0px;padding:0px;font-size:
12px;color:#000;font-family:Arial, Helvetica,
sans-serif;"></span>
</div><div style='clear:both;'/>
<div style='float:left;padding:8px;'>
<img src="http://img707.imageshack.us/img707/3875/bloggerf.png" style="margin-right:8px;float:left;" />
<a href="http://www.
phucnguyenit.blogspot.com/search/label/?max-results=999"
 target="_blank"><span
style="float:left;margin-top:2px;padding:0;font-size: 18px;
color:#000;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">
<script src="http://www.
phucnguyenit.blogspot.com/feeds/posts/default?alt=json-in-script&callback=showpostcount"></script>
 Bài viết</span><br /><!--[if IE]><br
/><![endif]-->
<span style="text-align:left;margin:0px;padding:0px;font-size:12px;
color:#000;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Xem tất
cả!</span></a>
</div><div style='clear:both;'/>