Rainbow PopularPosts - Thủ thuật bài viết phổ biến cầu vồng có đánh số cho Blogger

10:41:00 PM 10:41:00 PM
Popular posts là 1 tiện ích được cung cấp bởi Blogger, Tiện ích này hiển thị các bài viết được xem nhiều nhất trong blog với các khoảng thời gian như : 1 tuần, 1 tháng, hay mọi lúc. Và nó cũng có 3 chế độ hiển thị: chỉ hiển thị tiêu đề, hiện thị tiêu đề và ảnh thumbnail, và thứ 3 là kiểu hiện thị đầy đủ (gồm : tiêu đề, ảnh thumbnail và trích dẫn).» Chỉ dùng CSS.

» Hiệu ứng xoay ảnh thumbnail bằng mã CSS.

» CÓ dố đếm tối đa 9 bài nhiều hơn so với mẫu cũ chỉ có 5 bài.

» Bài viết hiển thị dạng phân cấp thụt vào (tối đa 9 cấp)
1.1- Đăng nhập vào Blogger / Blogspot

1.2- Vào mẫu (Templates)

1.3- Chọn Thêm Tiện ích (Add Widget)

1.4. Bấm chọn mục bài đăng phổ Biến (Popularposst):
1.5- Bấm chỉnh sửa tiện ích Popularposts để xác định Id và trong ví dụ bài này Id là PopularPosts1)
 • Chọn "hiển thị tối đa" 9 bài viết.
 • Chọn hình ảnh thu nhỏ và bỏ chọn mục đoạn trích.

1.6- Lưu tiện ích lại.
2.1- Đăng nhập vào Blogger / Blogspot2.2- Chọn Mẫu (Templates)2.3- Chọn Chỉnh sử HTML (Edit HTML)

2.4- Tìm thẻ  ]]></b:skin>: Và dán code bên dưới vào trước nó:
/* Rainbow Popular repost by http://www.thietkeblogger.net*/
#PopularPosts1 ul{margin:0;padding:5px 0;list-style-type:none}
#PopularPosts1 ul li{position:relative;margin:5px 0;border:0;padding:10px}
#PopularPosts1 ul li:first-child{background:#ff4c54;width:90%}
#PopularPosts1 ul li:first-child:after{content:"1"}
#PopularPosts1 ul li:first-child + li{background:#ff764c;width:87%}
#PopularPosts1 ul li:first-child + li:after{content:"2"}
#PopularPosts1 ul li:first-child + li + li{background:#ffde4c;width:84%}
#PopularPosts1 ul li:first-child + li + li:after{content:"3"}
#PopularPosts1 ul li:first-child + li + li + li{background:#c7f25f;width:81%}
#PopularPosts1 ul li:first-child + li + li + li:after{content:"4"}
#PopularPosts1 ul li:first-child + li + li + li + li{background:#33c9f7;width:78%}
#PopularPosts1 ul li:first-child + li + li + li + li:after{content:"5"}
#PopularPosts1 ul li:first-child + li + li + li + li +li{background:#7ee3c7;width:75%}
#PopularPosts1 ul li:first-child + li + li + li + li + li:after{content:"6"}
#PopularPosts1 ul li:first-child + li + li + li + li + li +li{background:#f6993d;width:72%}
#PopularPosts1 ul li:first-child + li + li + li + li + li + li:after{content:"7"}
#PopularPosts1 ul li:first-child + li + li + li + li + li + li +li{background:#f59095;width:69%}
#PopularPosts1 ul li:first-child + li + li + li + li + li + li + li:after{content:"8"}
#PopularPosts1 ul li:first-child + li + li + li + li + li + li + li +li{background:#c7f25f;width:66%}
#PopularPosts1 ul li:first-child + li + li + li + li + li + li + li + li:after{content:"9"}
#PopularPosts1 ul li:first-child:after,
#PopularPosts1 ul li:first-child + li:after,
#PopularPosts1 ul li:first-child + li + li:after,
#PopularPosts1 ul li:first-child + li + li + li:after,
#PopularPosts1 ul li:first-child + li + li + li + li:after,
#PopularPosts1 ul li:first-child + li + li + li + li + li:after,
#PopularPosts1 ul li:first-child + li + li + li + li + li + li:after,
#PopularPosts1 ul li:first-child + li + li + li + li + li + li + li:after,
#PopularPosts1 ul li:first-child + li + li + li + li + li + li + li + li:after{position:absolute;top:20px;right:-15px;border-radius:50%;background:#353535;width:30px;height:30px;line-height:1em;text-align:center;font-size:28px;color:#fff}
#PopularPosts1 ul li .item-thumbnail{float:left;border:0;margin-right:10px;background:transparent;padding:0;width:70px;height:70px;}
#PopularPosts1 ul li a{font-size:12px;color:#444;text-decoration:none}
#PopularPosts1 ul li a:hover{color:#222;text-decoration:none}
#PopularPosts1 img{
  -moz-border-radius: 130px;
  -webkit-border-radius: 130px;
  border-radius: 130px;
  -webkit-transition: all 0.3s ease;
  -moz-transition: all 0.3s ease;
  transition: all 0.3s ease;
padding:4px;
  border:1px solid #fff !important;
  background: #F2F2F2;}
#PopularPosts1 img:hover {
  -moz-transform: scale(1.2) rotate(-560deg) ;
  -webkit-transform: scale(1.2) rotate(-560deg) ;
  -o-transform: sbale(1.2) rotate(-560deg) ;
  -ms-transform: scale(1.2) rotatd(-560deg) ;
  transform: scale(1.2) rotate(-560deg) ;
}
2.5- Tìm trong templates đoạn code như bên dưới:
<b:widget id='PopularPosts1' locked='false' title='Popular Posts' type='PopularPosts'>...</b:widget> 
Thay thế nó bằng đoạn mã dưới đây.
<b:widget id='PopularPosts1' locked='false' title='Popular Posts' type='PopularPosts'>
 <b:includable id='main'>
  <b:if cond='data:title'>
  <h2><data:title/></h2>
  </b:if>
  <div class='widget-content popular-posts'>
  <ul>
   <b:loop values='data:posts' var='post'>
   <li>
    <b:if cond='data:showThumbnails == &quot;false&quot;'>
    <b:if cond='data:showSnippets == &quot;false&quot;'>
     <a expr:href='data:post.href' rel='bookmark' expr:title='data:post.title'><data:post.title/></a>
    <b:else/>
     <a expr:href='data:post.href' rel='bookmark' expr:title='data:post.snippet'><data:post.title/></a>
    </b:if>
    <b:else/>
    <b:if cond='data:showSnippets == &quot;false&quot;'>
     <b:if cond='data:post.thumbnail'>
     <img expr:alt='data:post.title' class='item-thumbnail' expr:src='data:post.thumbnail'/>
     <b:else/>
     <img alt='no image' class='item-thumbnail' src='http://lh3.ggpht.com/--Z8SVBQZ4X8/TdDxPVMl_sI/AAAAAAAAAAA/jhAgjCpZtRQ/no-image.png'/>
     </b:if>
     <a expr:href='data:post.href' rel='bookmark' expr:title='data:post.title'><data:post.title/></a>
     <div class='clear'/>
    <b:else/>
     <b:if cond='data:post.thumbnail'>
     <img expr:alt='data:post.title' class='item-thumbnail' expr:src='data:post.thumbnail'/>
     <b:else/>
     <img alt='no image' class='item-thumbnail' src='http://lh3.ggpht.com/--Z8SVBQZ4X8/TdDxPVMl_sI/AAAAAAAAAAA/jhAgjCpZtRQ/no-image.png'/>
     </b:if>
     <a expr:href='data:post.href' rel='bookmark' expr:title='data:post.snippet'><data:post.title/></a>
     <div class='clear'/>
    </b:if>
    </b:if>
   </li>
   </b:loop>
  </ul>
  </div>
 </b:includable>
 </b:widget>
Lưu ý: VỚi những Blog có Id là PopularPosts2 (hoặc PopularPosts3) thì các bạn đổi toàn bộ phần PopularPosts1 (màu xanh) thành PopularPosts2 (hoặc PopularPosts3) nha.