Popup - Thủ thuật tạo Popup hiện lên cảnh báo cho Blogger

8:41:00 AM 8:41:00 AM
Đây là thủ thuật nhanh chóng để tạo một popup cho blog của bạn..Bây giờ TEAM Blogger sẽ giải thích cho các bạn cách thêm một lời cảnh cáo hoặc hộp thông báo dạng popup cho trang web/blog của bạn.


TEAM Blogger sử dụng mã JavaScript cho codes. Scrip này sẽ không làm việc trong một số trình duyệt. Bời vì một số người xem đã vô hiệu hóa JavaScript trong trình duyệt của họ. Ngoài ra, một số người xem sử dụng addon  chặn Popup để ngăn chặn hiển thị cửa sổ popup. Như hướng dẫn hộp popup này mở ra, khi khách truy cập website của bạn và nếua họ không bấm vào nút "OK" hoặc click vào nút "Close", thì trang sẽ không tải.

1- Đăng nhập vào blogger / blogspot
2- Chọn mẫu (Templates)
3- Chọn chỉnh sửa HTML (Edit HTML)
4- Thêm đoạn mã bên dưới vào trước thẻ </head> .
<script language='JavaScript'>
//
alert ("Nội dung của bạn!")
</script>
Thay thế mã màu xanh thành nội dung bạn muốn thông báo.