Header Ads

Popular Posts - Thuật bộ đếm và giao diện màu sắc cho bài viết phổ biến trong Blogger

Thủ thuật blogger / thủ thuật blogspot này sẽ hướng dẫn các bạn cách thêm nhiều màu khác nhau và số đếm trong Popular Post Widget của blogger. Điểm nổi bật của thủ thuật này là bạn không cần phải thêm bất kỳ JavaScript nặng hoặc bất thuộc tính nào khác, bạn chỉ cần thêm 1 đoạn CSS đơn giản. Ngoài ra, bạn có thể tùy chỉnh widget này với việc sử dụng trình thiết kế mẫu của blogger. Chúng ta hãy đi đến hướng dẫn.

Popular Posts - Thuật bộ đếm và giao diện màu sắc cho bài viết phổ biến trong Blogger
Bước 1 » Thêm widget Popular Posts vào blogspot của bạn!
1.1- Đăng nhập vào Blogger / Blogspot
1.2- Vào mẫu (Templates)
1.3- Chọn Thêm Tiện ích (Add Widget)
1.4. Bấm chọn mục bài đăng phổ Biến (Popularposst):
1.5- Bấm chỉnh sửa tiện ích Popularposts và cài đặt:

  • Chọn "hiển thị tối đa" 9 bài viết.
  • Bỏ chọn hình ảnh thu nhỏđoạn trích.
1.6- Lưu tiện ích lại.
 
Bước 2 » Tùy biến widget Popular Posts của bạn! 
1- Đăng nhập vào blog
2- Chọn Mẫu (Template)
3- Chọn Chỉnh sử HTML. 
4- Tìm thẻ  ]]></b:skin>:(Mẹo: Bấm Ctrl+F để tìm). Và dán code bên dưới vào trước nó.
#PopularPosts1 ul li a:hover{color:#fff;text-decoration:none}
#PopularPosts1 ul li a {-webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px;  color: #333333; display: block; font-family: Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 18px; margin: 0px 40px 0px 0px; min-height: 30px; orphans: 2; padding: 0px; text-align: -webkit-auto; text-decoration: none !important; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px;}
#PopularPosts1 ul li .item-thumbnail{float:left;border:0;margin-right:10px;background:transparent;padding:0;width:51px;height:51px}
#PopularPosts1 ul li:first-child:after,
#PopularPosts1 ul li:first-child + li:after,
#PopularPosts1 ul li:first-child + li + li:after,
#PopularPosts1 ul li:first-child + li + li + li:after,
#PopularPosts1 ul li:first-child + li + li + li + li:after,
#PopularPosts1 ul li:first-child + li + li + li + li + li:after,
#PopularPosts1 ul li:first-child + li + li + li + li + li + li:after,
#PopularPosts1 ul li:first-child + li + li + li + li + li + li + li:after,
#PopularPosts1 ul li:first-child + li + li + li + li + li + li + li + li:after,
#PopularPosts1 ul li:first-child + li + li + li + li + li + li + li + li + li:after{position:absolute;top:10px;right:5px;border-radius:50%;border:2px solid #ccc;background:#353535;-webkit-box-shadow:0px 0px 5px #000;-moz-box-shadow: 0px 0px 5px #000;width:30px;height:30px;line-height:1em;text-align:center;font-size:28px;color:#fff}
#PopularPosts1 ul li:first-child + li + li + li + li + li + li + li {background:#DF01D7;width:90%}
#PopularPosts1 ul li:first-child + li + li + li + li + li + li + li:after{content:"8"}
#PopularPosts1 ul li:first-child + li + li + li + li + li + li + li +li{background:#B041FF;width:90%}
#PopularPosts1 ul li:first-child + li + li + li + li + li + li + li + li:after{content:"9"}
#PopularPosts1 ul li:first-child + li + li + li + li + li + li + li +li +li{background:#F52887;width:90%}
#PopularPosts1 ul li:first-child + li + li + li + li + li + li + li + li + li:after{content:"10"}
#PopularPosts1 ul li:first-child + li + li + li + li +li{background:#7ee3c7;width:90%}
#PopularPosts1 ul li:first-child + li + li + li + li + li:after{content:"6"}
#PopularPosts1 ul li:first-child + li + li + li + li + li +li{background:#f6993d;width:90%}
#PopularPosts1 ul li:first-child + li + li + li + li + li + li:after{content:"7"}
#PopularPosts1 ul li:first-child + li + li + li + li{background:#33c9f7;width:90%}
#PopularPosts1 ul li:first-child + li + li + li + li:after{content:"5"}
#PopularPosts1 ul li:first-child + li + li + li{background:#c7f25f;width:90%}
#PopularPosts1 ul li:first-child + li + li + li:after{content:"4"}
#PopularPosts1 ul li:first-child + li + li{background:#ffde4c;width:90%}
#PopularPosts1 ul li:first-child + li + li:after{content:"3"}
#PopularPosts1 ul li:first-child + li{background:#ff764c; width:90%}
#PopularPosts1 ul li:first-child + li:after{content:"2"}
#PopularPosts1 ul li:first-child{background:#ff4c54 ;width:90%}
#PopularPosts1 ul li:first-child:after{content:"1"}
#PopularPosts1 ul{margin:0;padding:0px 0;list-style-type:none}
#PopularPosts1 ul li{position:relative;margin:6px 0;border-radius:25px 0px 25px 0px;border:2px solid #f7f7f7;-webkit-box-shadow:3px 3px 3px #000;-moz-box-shadow: 3px 3px 3px #000;padding:10px}
Sau đó Lưu mẫu lại và xem kết quả.!
Post a Comment
Powered by Blogger.