Header Ads

Khung Comments - Thủ thuật đưa khung nhận xét lên đầu những nhận xét trong Blogger

Mặc định blogspot thì tất cả các khung nhận xét đều nằm bên dưới của các nhận xét đã được xuất bản. Thủ thuật Blogger / Thủ thuật blogspot sẽ hướng dẫn các bạn cách để di chuyển khung đăng nhận xét lên trên các nhận xét đã được xuất bản trong mẫu thread comment mới của blogger(cách làm tương tụ như với mẫu cũ của blogger.

Khung Comments - Thủ thuật đưa khung nhận xét lên đầu những nhận xét trong Blogger
1- Đăng nhập vào Blogger / Blogspot

2- Vào mẫu (templates)

3- Chọn Chỉnh sử HTML (Edit HTML)

3- Bấm chuột vào một vị trí bất kỳ trong khung chỉnh sửa HTML => Bấm tổ hợp phím Ctrl+F để mở hộp tìm kiếm nội tuyến và tìm đoạn code như bên dưới:

<p class='comment-footer'>
  <b:if cond='data:post.allowNewComments'>
    <b:include data='post' name='threaded-comment-form'/>
  <b:else/>
    <data:post.noNewCommentsText/>
  </b:if>
</p>

Hãy cắt đoạn code đó sau đó dán vào trong Notepad hoặc Microshoft Word để sử dụng cho bước tiếp theo.

4- Tiếp tục kéo lên trên một chút bạn sẽ thấy đoạn code như sau:

<div class='comments' id='comments'>
Post a Comment
Powered by Blogger.