Header Ads

Hình ảnh - Thủ thuật tạo hình ảnh trước bài đăng mới nhất Blogger

Có nhiều cách để tạo sự khác biệt cho bài đăng mới nhất. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn một cách khác để tạo sự khác biệt cho bài đăng mới nhất bằng cách sử dụng một hình ảnh hiển thị bên cạnh bài đăng này. Cách thực hiện khá đơn giản cũng gồm 2 bước.Bước 1: Thêm đoạn mã dưới đây vào trước thẻ ]]></b:skin> trong template của bạn.

#Blog1{position:relative}
Bước 2: Tìm thẻ
<a expr:name='data:post.id'/>

Và thêm vào sau nó 1 trong những đoạn mã sau, mỗi đoạn mã ứng với 1 hình ảnh hiển thị bên cạnh bài đăng mới nhất.

new red

<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>
 <b:if cond='data:post.isFirstPost == &quot;true&quot;'>
  <img alt='new' src='http://lh3.googleusercontent.com/_u7a1IFxc4WI/TaJhvmNqWVI/AAAAAAAAA-Y/-cHLApTx2wg/new-red.png' style='display:block;position:absolute;top:24px;left:-24px;border:0 none'/>
 </b:if>
</b:if>

new yellow

<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>
 <b:if cond='data:post.isFirstPost == &quot;true&quot;'>
  <img alt='new' src='http://lh5.googleusercontent.com/_u7a1IFxc4WI/TaJh0l8w1pI/AAAAAAAAA-c/oVDNYeQR3rg/new-yellow.png' style='display:block;position:absolute;top:24px;left:-24px;border:0 none'/>
 </b:if>
</b:if>

new green

<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>
 <b:if cond='data:post.isFirstPost == &quot;true&quot;'>
  <img alt='new' src='http://lh6.googleusercontent.com/_u7a1IFxc4WI/TaJhgPS31-I/AAAAAAAAA-U/BbCuMGYzk6s/new-green.png' style='display:block;position:absolute;top:24px;left:-24px;border:0 none'/>
 </b:if>
</b:if>

new blue

<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>
 <b:if cond='data:post.isFirstPost == &quot;true&quot;'>
  <img alt='new' src='http://lh3.googleusercontent.com/_u7a1IFxc4WI/TaJhWM-8d7I/AAAAAAAAA-I/FLalrSbZ0bQ/new-blue.png' style='display:block;position:absolute;top:24px;left:-24px;border:0 none'/>
 </b:if>
</b:if>

new blue light

<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>
 <b:if cond='data:post.isFirstPost == &quot;true&quot;'>
  <img alt='new' src='http://lh4.googleusercontent.com/_u7a1IFxc4WI/TaJhZIL9UfI/AAAAAAAAA-M/Gz6YQOw3WY0/new-blue-light.png' style='display:block;position:absolute;top:24px;left:-24px;border:0 none'/>
 </b:if>
</b:if>

new black

<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>
 <b:if cond='data:post.isFirstPost == &quot;true&quot;'>
  <img alt='new' src='http://lh3.googleusercontent.com/_u7a1IFxc4WI/TaJhTPNAAQI/AAAAAAAAA-E/ppdayZj6oi0/new-black.png' style='display:block;position:absolute;top:24px;left:-24px;border:0 none'/>
 </b:if>
</b:if>

new gray

<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>
 <b:if cond='data:post.isFirstPost == &quot;true&quot;'>
  <img alt='new' src='http://lh3.googleusercontent.com/_u7a1IFxc4WI/TaJhcCpYJ0I/AAAAAAAAA-Q/CEaA-GKSyFI/new-gray.png' style='display:block;position:absolute;top:24px;left:-24px;border:0 none'/>
 </b:if>
</b:if>


Ảnh được hiển thị góc trên bên trái của bài đăng mới nhất. Bạn cần chỉnh lại giá trị của thuộc tính top left ở bước 2 để hình ảnh được hiển thị phù hợp với template đang dùng. Nếu có thể, hãy design một hình ảnh cho riêng mình và thay thế cho hình ảnh của thủ thuật trên.

Thủ thuật này không dựa vào giá trị thời gian nên khi duyệt theo label sẽ không gắn hình ảnh cho bài đăng mới nhất, có vẻ còn gượng ép khi nói "tạo sự khác biệt cho bài đăng mới nhất"!
Post a Comment
Powered by Blogger.