Google Dịch - Thủ thuật chèn Google Dịch ngôn ngữ vào Blogger

7:20:00 AM 7:20:00 AM
Hiện nay Google Translate đã có hỗ trợ dịch từ các ngôn ngữ khác sang Tiếng Việt và ngược lại , mặc dù chưa được chính xác lắm , nhưng điều đó chứng tỏ Google đang bắt đầu quan tâm đến thị trường đầy tiềm năng là Việt Nam , nếu blog của bạn hoàn toàn bằng Tiếng Việt nên thêm một Widget là Google Translate để người nước ngoài có thể xem "sơ sơ" được nội dung blog của mình.

1- Đăng nhập vào Blogger / Blogspot
2- Vào Bố cục (Layout)
3- CHọn Thêm tiện ích (Add widget)
5- Tạo một tiện ích HTML/Javascipt và dán code bên dưới vào.
<div id="google_translate_element"></div>
<script>
function googleTranslateElementInit() {
  new google.translate.TranslateElement({
    pageLanguage: 'en'
  }, 'google_translate_element');
}
</script><script src="//translate.google.com/translate_a/element.js?cb=googleTranslateElementInit"></script>
3- Lưu mẫu lại và xem kết quả nha.
Nếu muốn xóa bảng ngôn ngữ như hình dưới thì bạn xóa đoạn code màu xanh.

Google Dịch - Thủ thuật chèn Google Dịch ngôn ngữ vào Blogger