Drop Menu - Thủ thuật tạo Drop Menu ngang xổ xuống nhiều cột có hình ảnh Blogger

12:25:00 AM 12:25:00 AM
Với thủ thuật bloggerthủ thuật blogpot này, các menu con và các hiệu ứng hoàn toàn từ CSS3 giúp tốc độ blog của bạn tối ưu hơn so với các menu từ javarscrip và Jquery. Điểm đặc biệt là menu chạy tốt trên nhiều trình duyệt khác nhau như: Moliza Firefox, Google Chroome, Opera (10 và 11), Internet explorer (6,7,8,9,10), Safari,...
Mẫu menu này thích hợp cho các blog có nhiều chuyên mục và nhãn con với các icon hình ảnh tương ứng với mỗi nhãn và bạn có thể thay thế theo ý bạn.. Giúp blog của bạn trở nên khoa học và đẹp mắt hơn.


1. Đăng nhập vào blogger / blogspot
2- Vào bảng điều khiển Blogger
3- Vào bố cục (Layout) -> Thêm tiện ích (Add a widget) -> HTML/Javascript
4. Dán đoạn code dưới đây vào tiện ích HTML/Javascript vừa thêm:
<style>
/* ----------icons Css3 menu bar http://www.thietkeblogger.net/ -------- */
ul#navbt {
display:block;
float:left;
font-family:Trebuchet MS,sans-serif;
font-size:0;
padding:5px 5px 5px 0;
background: -moz-linear-gradient(#f5f5f5, #c4c4c4); /* FF 3.6+ */
background: -ms-linear-gradient(#f5f5f5, #c4c4c4); /* IE10 */
background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, color-stop(0%, #f5f5f5), color-stop(100%, #c4c4c4)); /* Safari 4+, Chrome 2+ */
background: -webkit-linear-gradient(#f5f5f5, #c4c4c4); /* Safari 5.1+, Chrome 10+ */
background: -o-linear-gradient(#f5f5f5, #c4c4c4); /* Opera 11.10 */
filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#f5f5f5', endColorstr='#c4c4c4'); /* IE6 & IE7 */
-ms-filter: "progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#f5f5f5', endColorstr='#c4c4c4')"; /* IE8+ */
background: linear-gradient(#f5f5f5, #c4c4c4); /* the standard */
}
ul#navbt,ul#navbt ul {
list-style:none;
margin:0;
}
ul#navbt,ul#navbt .subs {
background-color:#444;
border:1px solid #454545;

border-radius:9px;
-moz-border-radius:9px;
-webkit-border-radius:9px;
}
ul#navbt .subs {
background-color:#fff;
border:2px solid #222;
display:none;
float:left;
left:0;
padding:0 6px 6px;
position:absolute;
top:100%;
width:300px;

border-radius:7px;
-moz-border-radius:7px;
-webkit-border-radius:7px;
}
ul#navbt li:hover>* {
display:block;
}
ul#navbt li:hover {
position:relative;
}
ul#navbt ul .subs {
left:100%;
position:absolute;
top:0;
}
ul#navbt ul {
padding:0 5px 5px;
}
ul#navbt .col {
float:left;
width:50%;
}
ul#navbt li {
display:block;
float:left;
font-size:0;
white-space:nowrap;
}
ul#navbt>li,ul#navbt li {
margin:0 0 0 5px;
}
ul#navbt ul>li {
margin:5px 0 0;
}
ul#navbt a:active,ul#navbt a:focus {
outline-style:none;
}
ul#navbt a {
border-style:none;
border-width:0;
color:#181818;
cursor:pointer;
display:block;
font-size:13px;
font-weight:bold;
padding:8px 18px;
text-align:left;
text-decoration:none;
text-shadow:#fff 0 1px 1px;
vertical-align:middle;
}
ul#navbt ul li {
float:none;
margin:6px 0 0;
}
ul#navbt ul a {
background-color:#fff;
border-color:#efefef;
border-style:solid;
border-width:0 0 1px;
color:#000;
font-size:11px;
padding:4px;
text-align:left;
text-decoration:none;
text-shadow:#fff 0 0 0;

border-radius:0;
-moz-border-radius:0;
-webkit-border-radius:0;
}
ul#navbt li:hover>a {
border-style:none;
color:#fff;
font-size:13px;
font-weight:bold;
text-decoration:none;
text-shadow:#181818 0 1px 1px;
}
ul#navbt img {
border:none;
margin-right:8px;
vertical-align:middle;
}
ul#navbt span {
background-position:right center;
background-repeat:no-repeat;
display:block;
overflow:visible;
padding-right:0;
}
ul#navbt ul span {
background-image:url("http://1.bp.blogspot.com/-6qHJT8xyxS8/UOlcZaSZsmI/AAAAAAAAGR8/-39aKs8TNEU/s1600/bloggetrix-arrow.png");
padding-right:20px;
}
ul#navbt ul li:hover>a {
border-color:#444;
border-style:solid;
color:#444;
font-size:11px;
text-decoration:none;
text-shadow:#fff 0 0 0;
}
ul#navbt > li >a {
background-color:transpa;
height:25px;
line-height:25px;

border-radius:11px;
-moz-border-radius:11px;
-webkit-border-radius:11px;
}
ul#navbt > li:hover > a {
background-color:#313638;
line-height:25px;
}
</style>
<ul id="navbt">
<li><a href="#"><img src="http://3.bp.blogspot.com/-0-D5shInI1Y/UOlcZtDnt2I/AAAAAAAAGSE/1JK6hQhmAwg/s1600/bloggetrix-home.png" /> Home</a></li>
<li><a href="#"><span><img src="http://3.bp.blogspot.com/-SH72B_8sKyM/UOlcand-e1I/AAAAAAAAGSM/dIpSZGPefJQ/s1600/bloggetrix-top1.png" /> HTML/CSS</span></a>
<div class="subs">
<div class="col">
<ul>
<li><a href="#"><img src="http://2.bp.blogspot.com/-XQe77MKg5HA/UOlcZjkt5qI/AAAAAAAAGSA/JlQ7K-Rjbw4/s1600/bloggetrix-bub.png" /> Link 1</a></li>
<li><a href="#"><img src="http://2.bp.blogspot.com/-XQe77MKg5HA/UOlcZjkt5qI/AAAAAAAAGSA/JlQ7K-Rjbw4/s1600/bloggetrix-bub.png" /> Link 2</a></li>
<li><a href="#"><img src="http://2.bp.blogspot.com/-XQe77MKg5HA/UOlcZjkt5qI/AAAAAAAAGSA/JlQ7K-Rjbw4/s1600/bloggetrix-bub.png" /> Link 3</a></li>
<li><a href="#"><img src="http://2.bp.blogspot.com/-XQe77MKg5HA/UOlcZjkt5qI/AAAAAAAAGSA/JlQ7K-Rjbw4/s1600/bloggetrix-bub.png" /> Link 4</a></li>
<li><a href="#"><span><img src="http://2.bp.blogspot.com/-XQe77MKg5HA/UOlcZjkt5qI/AAAAAAAAGSA/JlQ7K-Rjbw4/s1600/bloggetrix-bub.png" /> Sublinks</span></a>
<div class="subs">
<div class="col">
<ul>
<li><a href="#"><img src="http://2.bp.blogspot.com/-XQe77MKg5HA/UOlcZjkt5qI/AAAAAAAAGSA/JlQ7K-Rjbw4/s1600/bloggetrix-bub.png" /> Link 41</a></li>
<li><a href="#"><img src="http://2.bp.blogspot.com/-XQe77MKg5HA/UOlcZjkt5qI/AAAAAAAAGSA/JlQ7K-Rjbw4/s1600/bloggetrix-bub.png" /> Link 42</a></li>
<li><a href="#"><img src="http://2.bp.blogspot.com/-XQe77MKg5HA/UOlcZjkt5qI/AAAAAAAAGSA/JlQ7K-Rjbw4/s1600/bloggetrix-bub.png" /> Link 43</a></li>
<li><a href="#"><img src="http://2.bp.blogspot.com/-XQe77MKg5HA/UOlcZjkt5qI/AAAAAAAAGSA/JlQ7K-Rjbw4/s1600/bloggetrix-bub.png" /> Link 44</a></li>
<li><a href="#"><img src="http://2.bp.blogspot.com/-XQe77MKg5HA/UOlcZjkt5qI/AAAAAAAAGSA/JlQ7K-Rjbw4/s1600/bloggetrix-bub.png" /> Link 45</a></li>
</ul>
</div>
<div class="col">
<ul>
<li><a href="#"><img src="http://2.bp.blogspot.com/-XQe77MKg5HA/UOlcZjkt5qI/AAAAAAAAGSA/JlQ7K-Rjbw4/s1600/bloggetrix-bub.png" /> Link 46</a></li>
<li><a href="#"><img src="http://2.bp.blogspot.com/-XQe77MKg5HA/UOlcZjkt5qI/AAAAAAAAGSA/JlQ7K-Rjbw4/s1600/bloggetrix-bub.png" /> Link 47</a></li>
<li><a href="#"><img src="http://2.bp.blogspot.com/-XQe77MKg5HA/UOlcZjkt5qI/AAAAAAAAGSA/JlQ7K-Rjbw4/s1600/bloggetrix-bub.png" /> Link 48</a></li>
<li><a href="#"><img src="http://2.bp.blogspot.com/-XQe77MKg5HA/UOlcZjkt5qI/AAAAAAAAGSA/JlQ7K-Rjbw4/s1600/bloggetrix-bub.png" /> Link 49</a></li>
</ul>
</div>
</div>
</li>
</ul>
</div>
<div class="col">
<ul>
<li><a href="#"><img src="http://2.bp.blogspot.com/-XQe77MKg5HA/UOlcZjkt5qI/AAAAAAAAGSA/JlQ7K-Rjbw4/s1600/bloggetrix-bub.png" /> Link 6</a></li>
<li><a href="#"><img src="http://2.bp.blogspot.com/-XQe77MKg5HA/UOlcZjkt5qI/AAAAAAAAGSA/JlQ7K-Rjbw4/s1600/bloggetrix-bub.png" /> Link 7</a></li>
<li><a href="#"><img src="http://2.bp.blogspot.com/-XQe77MKg5HA/UOlcZjkt5qI/AAAAAAAAGSA/JlQ7K-Rjbw4/s1600/bloggetrix-bub.png" /> Link 8</a></li>
<li><a href="#"><img src="http://2.bp.blogspot.com/-XQe77MKg5HA/UOlcZjkt5qI/AAAAAAAAGSA/JlQ7K-Rjbw4/s1600/bloggetrix-bub.png" /> Link 9</a></li>
<li><a href="#"><img src="http://2.bp.blogspot.com/-XQe77MKg5HA/UOlcZjkt5qI/AAAAAAAAGSA/JlQ7K-Rjbw4/s1600/bloggetrix-bub.png" /> Link 10</a></li>
</ul>
</div>
</div>
</li>
<li><a href="#"><span><img src="http://1.bp.blogspot.com/-WUG46uZpVOI/UOlcbHUp8yI/AAAAAAAAGSY/PRQkX5G3Guk/s1600/bloggetrix-top2.png" /> jQuery/JS</span></a>
<div class="subs">
<div class="col">
<ul>
<li><a href="#"><img src="http://2.bp.blogspot.com/-XQe77MKg5HA/UOlcZjkt5qI/AAAAAAAAGSA/JlQ7K-Rjbw4/s1600/bloggetrix-bub.png" /> Link 1</a></li>
<li><a href="#"><img src="http://2.bp.blogspot.com/-XQe77MKg5HA/UOlcZjkt5qI/AAAAAAAAGSA/JlQ7K-Rjbw4/s1600/bloggetrix-bub.png" /> Link 2</a></li>
<li><a href="#"><img src="http://2.bp.blogspot.com/-XQe77MKg5HA/UOlcZjkt5qI/AAAAAAAAGSA/JlQ7K-Rjbw4/s1600/bloggetrix-bub.png" /> Link 3</a></li>
<li><a href="#"><img src="http://2.bp.blogspot.com/-XQe77MKg5HA/UOlcZjkt5qI/AAAAAAAAGSA/JlQ7K-Rjbw4/s1600/bloggetrix-bub.png" /> Link 4</a></li>
<li><a href="#"><img src="http://2.bp.blogspot.com/-XQe77MKg5HA/UOlcZjkt5qI/AAAAAAAAGSA/JlQ7K-Rjbw4/s1600/bloggetrix-bub.png" /> Link 5</a></li>
</ul>
</div>
<div class="col">
<ul>
<li><a href="#"><img src="http://2.bp.blogspot.com/-XQe77MKg5HA/UOlcZjkt5qI/AAAAAAAAGSA/JlQ7K-Rjbw4/s1600/bloggetrix-bub.png" /> Link 6</a></li>
<li><a href="#"><img src="http://2.bp.blogspot.com/-XQe77MKg5HA/UOlcZjkt5qI/AAAAAAAAGSA/JlQ7K-Rjbw4/s1600/bloggetrix-bub.png" /> Link 7</a></li>
<li><a href="#"><img src="http://2.bp.blogspot.com/-XQe77MKg5HA/UOlcZjkt5qI/AAAAAAAAGSA/JlQ7K-Rjbw4/s1600/bloggetrix-bub.png" /> Link 8</a></li>
<li><a href="#"><img src="http://2.bp.blogspot.com/-XQe77MKg5HA/UOlcZjkt5qI/AAAAAAAAGSA/JlQ7K-Rjbw4/s1600/bloggetrix-bub.png" /> Link 9</a></li>
<li><a href="#"><img src="http://2.bp.blogspot.com/-XQe77MKg5HA/UOlcZjkt5qI/AAAAAAAAGSA/JlQ7K-Rjbw4/s1600/bloggetrix-bub.png" /> Link 10</a></li>
</ul>
</div>
</div>
</li>
<li><a href="#"><img src="http://3.bp.blogspot.com/-Y00EXW8ZSmU/UOlcbm4ZqHI/AAAAAAAAGSc/v68M-g7MDr8/s1600/bloggetrix-top3.png" /> PHP</a></li>
<li><a href="#"><img src="http://3.bp.blogspot.com/-Y00EXW8ZSmU/UOlcbm4ZqHI/AAAAAAAAGSc/v68M-g7MDr8/s1600/bloggetrix-top3.png" /> MySQL</a></li>
<li><a href="#"><img src="http://3.bp.blogspot.com/-zbAW77u5p2Y/UOlccqY37FI/AAAAAAAAGSs/tkYBQTIKS6E/s1600/bloggetrix-top5.png" /> XSLT</a></li>
</ul>
  • Thay dấu thăng (#) thành các liên kết tới bài viết hoặc nhãn của bạn.
  • Thay các hình ảnh icon thành hình ảnh icon bạn muốn.
  • Phần màu vàng là các phần tiêu đề hiển thị trên thanh menu chính,
  • Phần màu xanh là tiêu đề các menu cấp 1.
  • Phần màu da cam là tiêu đề các menu cấp 2.
  • Menu này có sử dụng một số icon mô tả bạn có thể tải chúng về và upload trực tiếp lên blog hoặc picasa rồi thay vào code để tránh lỗi.
5- Lưu mẫu lại và xem kết quả nha.