Bookmarks Share - Thủ thuật tạo Share Button hiệu ứng động cho Blogger

6:30:00 PM 6:30:00 PM
Với thủ thuật blogger này, các bạn sẽ có 1 thanh bookmark với hiệu ứng động nho nhỏ khi rê chuột vào icon đó. Đây là 1 plugin được viết cho wordpress bởi Josh Jones và nó được fix lại để dùng cho blogger.

 

Cách này hoàn toàn khác với cách Tạo Bookmarks ở cuối bài viết đã giới thiệu lần trước.

1. Đăng nhập vào Blogger
2. Mẫu >> Chỉnh sửa HTML
3. Đặt đoạn code bên dưới vào sau dòng ]]></b:skin>.

<style type='text/css'>
div.sexy-bookmarks{height:54px;background:url('http://3.bp.blogspot.com/-lGEGbmHqsc8/Ua1B6sNUQ8I/AAAAAAAADaE/HednWzxhM5g/s1600/sharingsexys.png')
 no-repeat left bottom;position:relative;width:540px}
div.sexy-bookmarks 
span.sexy-rightside{width:17px;height:54px;background:url('http://3.bp.blogspot.com/-lGEGbmHqsc8/Ua1B6sNUQ8I/AAAAAAAADaE/HednWzxhM5g/s1600/sharingsexys.png')
 no-repeat right bottom;position:absolute;right:-17px}
div.sexy-bookmarks ul.socials{margin:0 !important;padding:0 !important;position:absolute;bottom:0;left:10px}
div.sexy-bookmarks ul.socials li{display:inline-block 
!important;float:left !important;list-style-type:none 
!important;margin:0 !important;height:29px !important;width:48px 
!important;cursor:pointer !important;padding:0 !important}
div.sexy-bookmarks ul.socials a{display:block !important;width:48px 
!important;height:29px !important;font-size:0 
!important;color:transparent !important}
.sexy-furl,.sexy-furl:hover,.sexy-digg,.sexy-digg:hover,.sexy-reddit,.sexy-reddit:hover,.sexy-stumble,.sexy-stumble:hover,.sexy-delicious,.sexy-delicious:hover,.sexy-yahoo,.sexy-yahoo:hover,.sexy-blinklist,.sexy-blinklist:hover,.sexy-technorati,.sexy-technorati:hover,.sexy-facebook,.sexy-facebook:hover,.sexy-twitter,.sexy-twitter:hover,.sexy-myspace,.sexy-myspace:hover,.sexy-mixx,.sexy-mixx:hover,.sexy-script-style,.sexy-script-style:hover,.sexy-designfloat,.sexy-designfloat:hover,.sexy-syndicate,.sexy-syndicate:hover,.sexy-email,.sexy-email:hover{background:url('http://3.bp.blogspot.com/-2RwajD8P2W0/T4aOTZw1c6I/AAAAAAAABGc/s2-acfKzuno/s1600/sexyspriter-namkna-blogspot-com.png')
 no-repeat !important}
.sexy-furl{background-position:-300px top !important}
.sexy-furl:hover{background-position:-300px bottom !important}
.sexy-digg{background-position:-500px top !important}
.sexy-digg:hover{background-position:-500px bottom !important}
.sexy-reddit{background-position:-100px top !important}
.sexy-reddit:hover{background-position:-100px bottom !important}
.sexy-stumble{background-position:-50px top !important}
.sexy-stumble:hover{background-position:-50px bottom !important}
.sexy-delicious{background-position:left top !important}
.sexy-delicious:hover{background-position:left bottom !important}
.sexy-yahoo{background-position:-650px top !important}
.sexy-yahoo:hover{background-position:-650px bottom !important}
.sexy-blinklist{background-position:-600px top !important}
.sexy-blinklist:hover{background-position:-600px bottom !important}
.sexy-technorati{background-position:-700px top !important}
.sexy-technorati:hover{background-position:-700px bottom !important}
.sexy-myspace{background-position:-200px top !important}
.sexy-myspace:hover{background-position:-200px bottom !important}
.sexy-twitter{background-position:-350px top !important}
.sexy-twitter:hover{background-position:-350px bottom !important}
.sexy-facebook{background-position:-450px top !important}
.sexy-facebook:hover{background-position:-450px bottom !important}
.sexy-mixx{background-position:-250px top !important}
.sexy-mixx:hover{background-position:-250px bottom !important}
.sexy-script-style{background-position:-400px top !important}
.sexy-script-style:hover{background-position:-400px bottom !important}
.sexy-designfloat{background-position:-550px top !important}
.sexy-designfloat:hover{background-position:-550px bottom !important}
.sexy-syndicate{background-position:-150px top !important}
.sexy-syndicate:hover{background-position:-150px bottom !important}
.sexy-email{background-position:-753px top !important}
.sexy-email:hover{background-position:-753px bottom !important}
</style>
Bước 2. Đặt đoạn code bên dưới vào trước dòng <div class='post-footer'>.
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<div class='sexy-bookmarks'>
<ul class='socials'>
<li class='sexy-delicious'><a 
expr:href='&quot;http://del.icio.us/post?url=&quot; + 
data:post.url + &quot;&amp;title=&quot; + data:post.title' 
target='_blank'/></li>
<li class='sexy-digg'><a expr:href='&quot; 
http://digg.com/submit?url=&quot; + data:post.url + 
&quot;&amp;title=&quot; + data:post.title' 
target='_blank'/></li>
<li class='sexy-technorati'><a expr:href='&quot; 
http://technorati.com/faves?add=&quot; + data:post.url + 
&quot;&amp;title=&quot; + data:post.title' 
target='_blank'/></li>
<li class='sexy-reddit'><a expr:href='&quot; 
http://www.reddit.com/submit?url=&quot; + data:post.url + 
&quot;&amp;title=&quot; + data:post.title' 
target='_blank'/></li>
<li class='sexy-stumble'><a expr:href='&quot; 
http://www.stumbleupon.com/submit?url=&quot; + data:post.url + 
&quot;&amp;title=&quot; + data:post.title' 
target='_blank'/></li>
<li class='sexy-designfloat'><a 
expr:href='&quot;http://www.designfloat.com/submit.php?url=&quot;
 + data:post.url + &quot;&amp;title=&quot; + 
data:post.title' target='_blank'/></li>
<li class='sexy-facebook'><a expr:href='&quot; 
http://www.facebook.com/sharer.php?u=&quot; + data:post.url + 
&quot;&amp;title=&quot; + data:post.title' 
target='_blank'/></li>
<li class='sexy-twitter'><a expr:href='&quot; 
http://twitthis.com/twit?url=&quot; + data:post.url + 
&quot;&amp;title=&quot; + data:post.title' 
target='_blank'/></li>
<li class='sexy-furl'><a expr:href='&quot; 
http://www.furl.net/storeIt.jsp?u=&quot; + data:post.url + 
&quot;&amp;title=&quot; + data:post.title' 
target='_blank'/></li>
<li class='sexy-syndicate'><a href='http://feeds.feedburner.com/Phucnguyenit' title='Subscribe to RSS'/></li>
<li class='sexy-email'><a expr:href='&quot; 
mailto:?subject=&quot; + data:post.url + 
&quot;&amp;title=&quot; + data:post.title' 
target='_blank'/></li>
</ul>
<span class='sexy-rightside'/></div>
</b:if>
Trong đoạn code trên bạn cần thay PhucNguyenIT bằng id của trang Feedburner cho blog của bạn đã tạo tại Feedburner.com.
Lưu Template là OK và điều chỉnh lại code màu xanh.
6. Cuối cùng là save template.
Một lưu ý nhỏ, tiện ích sẽ hiển thị tốt với phần main có độ rộng trên 540px. 
Bạn có thể yên tâm về các hình ảnh trong thủ thuật này vì chúng dùng hiệu ứng rolover của CSS spiter nên sẽ load rất nhanh.