Nhiều bạn thắc mắc hỏi mình cách chèn bộ gõ tiếng việt cho blog như các diễn đàn hay sử dụng do vậy hôm nay sẽ hướng dẫn các bạn thủ thuật blogger cho các bạn code các bạn có thể chèn vào blog của các bạn.Bộ gõ tiếng Việt - Thủ thuật tạo bộ gõ tiếng Việt cho Blogger
1- Đăng nhập vào Blogger / Blogspot
2- Bố cục >> Thêm tiện ích >> HTML/Javarscrip >> Lưu lại
<script type='text/javascript'>

Mudim.BeforeInit = function() {
//Mudim.COLOR='Black';
//Mudim.PANEL_BACKGROUND='lightBlue';
//Mudim.LANG=['Tắt','VNI','Telex','Viqr','Tổng hợp','Chính tả','Bỏ dấu kiểu mới','Bật/Tắt','Ẩn/Hiện bảng điều khiển'];
//Mudim.displayMode = 1;
Mudim.IGNORE_ID = ['email','url'];
};
Mudim.AfterInit = function() {
//s = Mudim.GetPanelStyle();
//s.fontSize = '14pt';
//s.fontFamily = 'Serif';
};
</script>

Nhận xét&Bình luận

Kết nối&Chia sẻ:

Designed by www.kenhshare.net | Copyright © 2010 Template Design by Mr.Thành Công